arlier w tym miesiącu Success Universe oświadczyła, że spodziewa się zyski za pierwsze półrocze – dzięki swojej oczekiwanej procent zysku od Ponte – 16-zamieniając strata za pierwsze półrocze, który to poniósł w tym samym okresie ubiegłego roku. użycie słowa pokerowa twarz w zdaniu.