Brytyjski Urząd ochrony konkurencji i rynków (CMA) wydał pierwotny wykonawczy rozkaz o rozpoczęciu śledztwa w sprawie nabycia SkyBet przez firmę Stars Group za 3,4 mld funtów.Stars Group, właściciel PokerStars, zakończyła umowę z dotychczasowym większościowym udziałowcem CVC Capital Partners i SkyBet 10 lipca.CMA oświadczyła, że ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że porozumienie obu firm może doprowadzić do tego, że Stars Group przestanie się różnić od Cyan Blue Topco, która ostatecznie kontroluje Sky Betting & Gaming group.Stars, Stars UK i Cyan zostali pouczeni, aby pozostać łóżka przed 10 lipca.CMA doszła do wniosku, że rozkaz zabrania obu stronach podejmować żadnych działań, które mogą mieć wpływ na zdolność do każdej z firm do konkurowania na rynku.Rozkaz wymaga również, aby obie firmy trzymali swoją listę klientów i dostawców osobno i aby oni nie dzielili się jakiejś "tajemnicy handlowej, know-how, tajemnice poufnych informacji, własności intelektualnej lub innej informacji poufnej lub majątkowego charakteru, odnoszące się do każdego z dwóch firm".Stars, Stars UK i Cyan teraz muszą dostarczyć CMA informacje lub oświadczenia o zgodności, aby mogli zbadać tę kwestię dalej.Oni również muszą dostarczyć szczegółowe informacje na temat kluczowych pracowników, które opuszczają lub dołączają do firmy Sky Betting & Gaming group lub Stars business". best in slot war fury bfa.