Komisja do spraw hazardu (GC) wydała nową surową podręcznik dla brytyjskich operatorów na temat obchodzenia się z VIP-klientów.Przewodnik ma na celu walkę z "nieodpowiedzialne pobudzenie" papierów klientów dla większego wzmocnienia ochrony klientów na rynku.W październiku ubiegłego roku GC opublikowała trzy połączenia brytyjskiej branży w celu zwiększenia uwagi bezpieczne hazardu i redukcji szkód hazardu dla klientów.W ramach tych zadań stymulowanie wysokiej wartości klientów było jednym z obszarów, w którym Komisja nadzieję zobaczyć poprawę.Od czerwca do sierpnia tego roku GK przeprowadziła proces konsultacji, w trakcie którego wysocy rangą przedstawiciele brytyjskiego przemysłu zastanawiali się, jak mogą poprawić standardy VIP za pomocą projektu kodeksu.W wyniku tej konsultacji Komisja opublikowała serię testów, które powinny być przeprowadzone przed tym, jak operator zrobi klienta VIP-persona.Kontrole te obejmują źródło środków, zawód i weryfikacji, oprócz bieżących kontroli szkody hazardu.Operatorzy muszą również zapewnić, aby koszty były dostępne i elastyczne w ramach czasu wolnego gracza.Operatorzy muszą również będą przypisać starszego dyrektora wykonawczego do nadzoru nad VIP-schematem, poprzez tego człowieka osobiście odpowiedzialny za bezpieczeństwo cennych klientów.Środki te powinny być wprowadzone w życie od 31 października. roulette pour dome de piscine.