produkt krajowy brutto (PKB) Акау wzrosła o 6,0% w ujęciu rocznym, w ujęciu realnym w drugim kwartale tego roku, że wspierał "systematycznego wzrostu eksportu usług i konsumpcji prywatnej", świadczą najnowsze dane miejskie Służby statystyki i spisu ludności.Urząd statystyczny podał, że wzrost gospodarczy w drugim kwartale był niższy 9,2 proc como se juega poker en casa. wzrostu w poprzednim kwartale, ze względu na "mniejszego wzrostu eksportu usług i znaczącego obniżenia inwestycji".hazardu usługi acau są brane pod uwagę jako eksport, przy obliczaniu PKB miasta, ponieważ większość konsumentów takich usług są въездными turystów.tendencja wzrostu PKB acau w ostatnich latach zbiegła się w czasie z rokiem dochodu brutto kasyna od hazardu (GGR) w mieście, podkreślając znaczenie sektora hazardu dla lokalnej gospodarki. juego de poker para jugar con amigos online.