aming services firm Success Dragon International Holdings Ltd poinformowała o czystym stratą w wysokości 159,3 mln dolarów hongkońskich (20,4 mln usd) za rok finansowy zakończony 31 marca 2017 roku darmowa czcionka black jack regularna. Firma, котирующаяся na giełdzie w Hongkongu, poinformowała, że jej straty zmniejszyły się z 231,5 mln dolarów hongkońskich, które miały miejsce w poprzednim roku obrotowym, a administracyjne i inne koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły około 121,9 mln dolarów hongkońskich, że na 30,1% mniej niż w roku poprzednim.Ponad 80% przychodów Success Dragon w okresie sprawozdawczym wpłynęło od świadczenia usług w zakresie zarządzania operacjami z elektronicznym gry wyposażeniem w Makau-biznesowych w segmencie, który firma nazwała "аутсорсинговым zarządzaniem procesami biznesowymi".Według wniosku, przychody segmentu za ten okres wyniosła 130,8 mln dolarów hongkońskich. poker roomy w austin tx.